Entrega da Bíblia aos catequizandos 02-10-2021

Entrega da Bíblia aos catequizandos 02-10-2021