Entrega da Bíblia aos catequizandos 07-08-2022

Entrega da Bíblia aos catequizandos 07-08-2022